Várpalota város Közép-Európa tengelyében, Magyarországon, a Közép-Dunántúli Régió centrumában található. A település 22 500 lakosságszámú kisváros, amely a köré szerveződő 7 településből álló kistérség oktatási, kulturális és közigazgatási központja.

A város kiemelt erőssége a földrajzi elhelyezkedéséből adódó elsőrangú közlekedési kapcsolat. Várpalotát a közelében lévő megyeszékhelyekkel négysávos gyorsforgalmi út köti össze. Várpalota fekvése kedvező, mert közel egy órányi autóútra fekszik a fővárostól, a város elérhető közelségében található Közép-Európa legnagyobb édesvizű tava a Balaton, a város az ország természeti kincsekben, látnivalókban leggazdagabb középhegységének, a Bakonynak lábainál épült.

Várpalota évszázados ipartörténeti múltra tekint vissza. Városunk a XX. század folyamán, Magyarország egyik jelentős bányászati és nehézipari központja volt. A szénbányászat, a helyben kitermelt szénre telepített hőerőmű, a nagy volumenű áramtermelésre alapozott alumíniumkohó és a vegyipari üzemek határozták meg a helyi ipar szerkezetét. A nehézipari szakképzésnek gazdag hagyományai vannak a városban, Várpalota jó kapcsolatokat ápol a régió felsőoktatási intézményeivel is, amelyekben a vegyipari és természettudományi képzés jut elsődleges szerephez.

A térség ipara az ország rendszerváltása óta jelentősen visszaszorult, ennek előnye az itt élők számára, hogy a bányászat és a kohászat megszűnésével tisztává és egészségessé vált a környezet. Nagy számban áll rendelkezésre ipari szinten szakképzett munkaerő, akik jelenleg a közeli megyeszékhelyekre járnak dolgozni, ám lakóhely szerint a városhoz kötődnek. A város képzési intézményei megfelelő akkreditációval és kapacitással rendelkeznek ahhoz, hogy a felmerülő munkaerő-képzési feladatokat magas szinten meg tudják oldani.

Várpalota 100%-osan kiépített kommunális és ipari infrastruktúrával rendelkezik. A városban megfelelő számban állnak rendelkezésre a kulturális, kereskedelmi és szórakoztató létesítmények, minden korosztály számára.


A városi önkormányzat képviselőtestülete elkötelezetten dolgozik a település fejlesztésén, az új munkahelyek teremtését minden rendelkezésére álló törvényes eszközzel és kedvezménnyel támogatja. Várpalota nyitott az új befektetések iránt, kiemelten preferálja a környezetbarát technológiát alkalmazó, korszerű gyártóüzemek betelepítését a helyi ipari övezetekbe.