Várpalotáért Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot ír ki az alábbi témakörökben:

I. A városban működő, sporttevékenységet folytató közösségek és egyének részére:
a, városi sportversenyek – bajnokság, torna, kupa – megrendezéséhez
b, sporthagyományok ápolása

II. A város kulturális életét szervező, közszolgáltatásokat nyújtó intézmények, egyesületek,
egyének részére: a, kiemelt városi versenyek, vetélkedők rendezéséhez

III. A város közoktatási intézményeinek, a közoktatásban szolgáltatást nyújtó közösségek részére:
a, városi szintű és felmenő rendszerű versenyek szervezéséhez

Pályázati keretösszeg témakörönként 250.000 Ft.
Egy pályázó max. 75.000 Ft összeghatárig támogatható.

A pályázatot egy példányban, pályázati adatlapon kell benyújtani. A pályázati adatlap a Várpalotai Polgármesteri Hivatal portáján, munkaidőben szerezhető be.

A pályázatok beadása zárt borítékban, a Polgármesteri Hivatal portájára, „Várpalotáért Közalapítvány” megnevezéssel.

A pályázat benyújtási határideje 2017. május 22.

A kuratórium a beérkezett pályázatokat legkésőbb 2017. május 30-áig elbírálja, a döntésről írásban küld értesítést. A nyertes pályázókkal a kuratórium megállapodást köt.

Várpalotáért Közalapítvány Kuratóriuma