A Várpalotai Rendőrkapitányságon tartották meg a tagok az Ifjúságvédelmi munkacsoport értekezletét.

A Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum munkacsoportjának negyedéves értekezletét Angermanné Csaba Edina, a munkacsoport vezetője nyitotta meg 2017. március 14-én, majd bemutatta a résztvevőknek Förködi Katalint, a Család és Gyermekjóléti Központ vezetőjét.

A munkacsoport vezetője tájékoztatta a megjelenteket, hogy a hatékony feladatellátás érdekében oktatási intézményekben zajló esetmegbeszélést terveznek a családgondozó és pedagógus bevonásával.
Az értekezleten szó esett a 2016/2017-es tanév II. félévét érintő Komplex Drogprevenciós Programról, illetve annak végrehajtásáról.
Bartók Judit rendőr százados tájékoztatta az oktatási intézmények képviselőit a tavaszi felmenő rendszerű közlekedésbiztonsági versenyekről, és kérte az oktatási intézmények aktív részvételét.
A munkacsoport tagjai bővebb tájékoztatást kaptak a bűn- és baleset-megelőzési családos programokról, külön kiemelve a tavaszi szünet idejére szervezett Családos Balesetmegelőzési Napot, valamint a Közlekedik a Család vetélkedőjét.

A tagok újabb feladatokat, célokat határoztak meg, így a fiatalok védelme érdekében alkalmazott konkrét programok új kezdeményezésekkel kerülnek a jövőben kiegészítésre.